LANDEINFO

Politik og økonomi

Indenrigspolitisk situation
Thailand blev et konstitutionelt monarki i 1932, og har herefter været regeret af både militære og civile regeringer. Fra 1992-2006 oplevede Thailand en periode med demokrati og væsentlige politiske reformer, herunder vedtagelsen af en ny forfatning i 1997, som bl.a. sigtede mod en mere effektiv, gennemsigtig og mindre korrupt offentlig administration samt en styrkelse af borgernes rettigheder.

Udenrigspolitisk situation
Udenrigspolitisk er Thailand knyttet til Vesten og allieret med USA. Dette afspejles bl.a. i en traditionel åbenhed over for udenlandske investeringer og handel, herunder en positiv holdning til WTO-samarbejdet. Endvidere søger Thailand gennem bilaterale frihandelsaftaler med en række lande at varetage sine eksportinteresser.

Økonomisk situation
Efter en længere årrække med årlige vækstrater på ca. 8% blev Thailand i 1997 ramt af en hård økonomisk krise med underskud på betalingsbalancens løbende poster, et markant fald i valutareserverne og en udlandsgæld på USD 90 mia. til følge. Danmarks eksport til Thailand udgjorde i 2006 1.412 mio. kr., mens den thailandske eksport til Danmark i 2006 udgjorde 1.943 mio. kr. Dertil rejser mange tusinde danskere hvert år på ferie til Thailand, hvilket giver store indtægter til den thailandske turistindustri, som er af største vigtighed for landet.

Måtte du opdage en fejl eller have tilføjelser, vil vi være meget taknemmelige, hvis du skriver en mail til info@boligudland.dk . Vi vil herefter, så hurtigt som muligt, undersøge og rette denne.

Edit This