Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 443

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 443

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 445

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 445

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 453

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 453

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 455

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 455

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 462

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 462

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 464

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 464

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 471

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 471

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 473

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 473

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 480

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 480

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 482

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 482

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 489

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 489

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 491

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 491

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 579
LANDEINFO - boligudland

LANDEINFO

Politik og økonomi

Indenrigspolitisk situation
Grækenland er en ung nation dannet som resultat af frihedskampen mod tyrkerne og den efterfølgende etablering af Kongeriget Grækenland. Først i 1912-13 kom kongeriget til at omfatte det meste af Nord-Grækenland og Kreta. Lausanne-traktaten fra 1923 og Paris-traktaten fra 1947 betød, at landet fik sin nuværende geografiske udstrækning. Grækenland var et kongedømme frem til 1974, hvor det efter oberststyrets fald (1966-74) ved en folkeafstemning besluttedes, at landet skulle være en parlamentarisk republik.
Præsidenten, som ikke har nogen politiske beføjelser, vælges for en 5-årig periode og premierministeren normalt for 4 år. Den nuværende præsident valgtes af parlamentet i marts 2005. Parlamentet er et et-kammersystem med 300 pladser. Landet fik ny premierminister efter parlamentsvalget i marts 2004, hvor det konservative Nyt Demokrati vandt valget, og Costas Karamanlis dannede sin første regering. Valget ændrede det politiske billede i Grækenland, hvor socialistpartiet PASOK ellers havde siddet på regeringsmagten siden 1981, bortset fra perioden 1990-1993. Premierminister Costas Karamanlis dannede sin første regering efter parlamentsvalget i marts 2004, hvor det konservative Nyt Demokrati vandt valget. Karamanlis genvandt, trods en tilbagegang, regeringsmagten ved valget den 16. september 2007.  Der skal være valg igen senest i september 2011. Den konservative regering lagde i den første regeringsperiode hovedvægten på økonomisk udvikling og stabilitet, herunder i forhold til EU. Dette vil fortsat have høj prioritet. Derudover ventes i den kommende regeringsperiode bl.a. fokus på reformer af pensionssystemet og på arbejdsmarkedet, forbedringer inden for uddannelse og sundhed samt effektiviseringer af statsapparatet og den offentlige sektor i det hele taget.

Udenrigspolitisk situation

Det centrale i Grækenlands udenrigspolitik er, udover det politiske og økonomiske samarbejde i EU, nærområdeindsatsen. Relationerne til Tyrkiet, en Cypern-løsning og samarbejdet med nabolandene på Balkan står i fokus. Der er overvejende konsensus om de store linier i udenrigspolitikken mellem de toneangivende politiske partier. Støtten til EU er høj, hvilket bl.a. kom til udtryk ved det græske parlaments daværende ratifikation af EU-forfatningstraktaten med et overvældende flertal. Det samme har gjort sig gældende med tidligere traktater. Der er ikke tradition for folkeafstemninger i landet. Grækenland har været medlem af EU siden 1981 og NATO-medlem fra 1952. Største udenrigspolitiske udfordringer er fastholdelsen af stabile naboskabsrelationer med Tyrkiet koncentreret om den tyrkiske forhandlingsproces om EU-medlemskab, de bilaterale afgrænsningsproblemer i Ægæerhavet samt en løsning af Cyperns status. Sidstnævnte vanskeliggøres af den fortsatte tyrkiske besættelse af den nordlige del af øen. Grænseproblemer med Tyrkiet giver til stadighed brydninger og har tidligere bragt landene tæt på væbnet konflikt, men situationen er nu afløst af en bevidst græsk forsonlig holdning, erhvervsmæssigt samarbejde og hyppige diplomatiske og politiske kontakter. Grækenland støtter Tyrkiets optagelse i EU forudsat, at Tyrkiet opfylder alle de nødvendige betingelser herfor, herunder overholder indgåede aftaler, udviser gode naboskabsrelationer, respekterer religiøse mindretal m.v. Hele Balkans gradvise tilknytning til EU står centralt i græsk politik, hvor Grækenland ser sig selv som bannerfører herfor og har investeret massivt i regionen.

Økonomisk situation

Grækenland har været med i ØMU’en fra januar 2001. Siden 2004 og frem til juni 2007 har den økonomiske situation været præget af, at landet ikke opfyldte kriterierne for stabilitets- og vækstpagten i ØMU-samarbejdet, som følge af et tyngende budgetunderskud og en massiv offentlig gæld, der lå markant over de tilladte grænseværdier. Regeringen har derfor arbejdet målrettet for at rette op herpå godt hjulpet af en vækst, som hører til blandt de højeste i Europa og længe har ligget over EU’s gennemsnit. Væksten forventes stort set at være uændret for 2007 og er primært båret af investeringer og et stort lånefinansieret privatforbrug. Regeringens ledetråd er fortsat at holde de offentlige udgifter i ro, styrke statens indtægter og tiltrække investeringer samt skabe de fornødne rammebetingelser for efterspørgsel fra den private sektor som drivkraften bag fortsat vækst. Med udgangen af 1.halvår 2007 har Grækenland genopfyldt kriterierne og er kommet ud af EU’s overvågningsprocedure af den græske økonomi. Nødvendige reformer af arbejdsmarkeds- og pensionssystemet er hidtil kun sporadisk gennemført. Tiltagende aldring, lav pensionsalder og et stift arbejdsmarked udgør store fremtidige udfordringer, som søges løst ved gradvise justeringer.
Arbejdsløsheden er fortsat høj, men dog nedadgående (8,3%), inflationen relativt voksende (ca. 3,3%) med dertil tilhørende konsekvenser for konkurrenceevnen, medens udenlandske investeringer er let stigende. Grækenland er meget afhængig af traditionelle energileverancer, og økonomien følsom over for stigende oliepriser.
Græsk økonomi drives af betydelige turistindtægter, indtægter fra shipping, industrieksport, handels- og finanssektor samt overførsler fra EU. Værdien af dansk eksport er ca. 3,5 mia. DKK, medens grækernes eksport til Danmark er på ca. 950 mio. kr, hvortil skal lægges indtægter fra over 300.000 danske turister i Grækenland.

Læs om Grækenlands historie på BoligUdland

Find spændende nyheder om Grækenland på BoligUdland

Måtte du opdage en fejl eller have tilføjelser, vil vi være meget taknemmelige, hvis du skriver en mail tilinfo@boligudland.dk . Vi vil herefter, så hurtigt som muligt, undersøge og rette denne.

Edit This