Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 443

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 443

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 445

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 445

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 453

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 453

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 455

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 455

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 462

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 462

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 464

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 464

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 471

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 471

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 473

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 473

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 480

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 480

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 482

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 482

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 489

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 489

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 491

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 491

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 579
LANDEINFO - boligudland

LANDEINFO

Politik og økonomi

Her kan du bl.a. læse lidt om den politiske og økonomiske situation i Tyskland. De seneste par år er det generelt gået meget frem for landet.

Indenrigspolitisk situation
Forbundsstaten Tyskland er et repræsentativt demokrati med en føderal struktur bestående af 16 delstater. Hver delstat har sin egen forfatning samt parlament med vidtgående beføjelser indenfor bl.a. kultur, undervisning, sundhedsvæsen og politi. Forbundsparlamentet består af to kamre: Forbundsdagen og Forbundsrådet. Forbundsdagen, hvis medlemmer er direkte valgt, vælger kansleren, der udpeger regeringen. Forbundsrådet varetager delstaternes interesser og består af repræsentanter for delstaternes regeringer.

Udenrigspolitisk situation
Regeringsaftalen mellem CDU/CSU og SPD signalerer en stor grad af kontinuitet i tysk udenrigs- og sikkerhedspolitik, som bygger på en europæisk, en transatlantisk og en FN-søjle. Også den nuværende regering ønsker at præsentere sig selv som fredsmagt i verden og vil sammentænke udenrigs-, europa- og udviklingspolitik.
Fortsættelsen og uddybelsen af de bilaterale forhold til en række lande er udspecificeret i koalitionsaftalen. Især fremhæves forholdet til Frankrig, Polen, USA og Rusland. Det strategiske partnerskab med Rusland opretholdes. I forhold til USA er det for den nuværende regering vigtigt at opretholde et tillidsfuldt partnerskab. For så vidt angår udviklingen af det europæiske samarbejde, fortsætter regeringen i store træk den hidtidige linie. Regeringen ønsker en videreudvikling af det privilegerede forhold til Tyrkiet, såfremt et medlemskab ikke er muligt pga. enten Tyrkiets eller EU’s manglende optagelsesevne.

Økonomisk situation
Tysklands økonomi er i en opsvingsfase efter flere års afmatning. Den samlede vækst i 2006 blev 2,7% mod 0,9% i 2005. Prognosen for 2007 ligger på 1,7%.
Forbundsrepublikken Tyskland udgør sammen med USA og Japan de tre største industrilande i den vestlige verden. Tyskland er verdens største eksportnation. Det meste af den enorme tyske eksport kommer fra industrigrene som elektroteknikindustri, automobilindustri, maskinindustri og kemisk industri. Selvom de store økonomiske problemer med genforeningen er begyndt at aftage, er der stadig stor forskel på levestandarden i de vestlige og østlige delstater.

Arbejdsløsheden er det største problem i tysk økonomi, men seneste tal for januar 2007 tegner positiv tendens. Der er fortsat store niveauforskelle mellem øst (ca. 15,7 %) og vest (ca. 8,0%). Regeringen håber på, at arbejdsmarkedsreformerne kan medvirke til at nedbringe ledigheden.

Nedbringelsen af underskuddet på de offentlige budgetter er én af Tysklands største udfordringer i bestræbelserne på at overholde Stabilitets- og Vækstpagten. Efter 2004 (3,7%) og 2005 (3,3%), ligger underskuddet for 2006 på 1,9 %, hvormed Tyskland for første gang i mange år ligger pænt under Vækst- og Stabilitetspagtens treprocentskrav. Der regnes foreløbigt med uændret underskud i 2007.
Tyskland er med en andel på ca. 17 % (ca. 88 mia. DKK i 2005) det største danske marked for eksport af varer. Vareeksporten er bredt fordelt på alle varegrupper. Inklusive eksporten af tjenesteydelser.

Måtte du opdage en fejl eller have tilføjelser, vil vi være meget taknemmelige, hvis du skriver en mail tilinfo@boligudland.dk . Vi vil herefter, så hurtigt som muligt, undersøge og rette denne.

Edit This