Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 443

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 443

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 445

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 445

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 453

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 453

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 455

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 455

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 462

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 462

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 464

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 464

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 471

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 471

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 473

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 473

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 480

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 480

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 482

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 482

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 489

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 489

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 491

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 491

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 579
LANDEINFO - boligudland

LANDEINFO

Politik og økonomi

Indenrigspolitisk situation
Det franske politiske system er unikt i sin kombination af et præsidentielt og et parlamentarisk styre. Den franske præsident, der vælges ved direkte valg for en 5-årig periode, har i henhold til forfatningen for den V. republik af 1958 vidtgående beføjelser i forhold til et relativt svagt parlament.
Parlamentet består af to kamre: Nationalforsamlingen (577 medlemmer), der politisk set er det vigtigste af de to kamre, vælges for en 5-årig periode. Senatet (i dag 331 medlemmer) vælges ved indirekte valg for en 6-årig periode, hvor halvdelen af senatorerne er på valg hvert tredje år. Den seksårige valgperiode for senatorer blev besluttet i juni 2003 (tidl. var valgperioden på ni år) og vil være fuldt indfaset i 2010, hvor senatet vil tælle 346 senatorer.

Udenrigspolitisk situation
Centrale omdrejningspunkter i fransk udenrigspolitik er Europa-politikken, sikkerheds og forsvarspolitikken samt forholdet til den tredje verden, herunder især Afrika. Derudover følger Frankrig i særlig grad udviklingen på Balkan og i Mellemøsten. Forholdet til Rusland og Kina tillægges væsentlig betydning politisk og kommercielt.
Som fast medlem af FN’s sikkerhedsråd indgår FN som en vigtig grundsten i fransk udenrigs- og sikkerhedspolitik.
Frankrig har et meget betydeligt antal tropper stationeret i FN- og NATO-operationer i bl.a. Afghanistan, Kosovo og Libanon.
Frankrig ser et stærkt EU som garanten for en fortsat stabil og fredelig udvikling i Europa. I fransk optik bør EU hverken blive en føderation eller et frihandelsområde, men en konstruktion, der tager hensyn til Europas historie og egenart. Endvidere er Frankrig en af drivkræfterne bag udviklingen af den europæiske forsvarsdimension i EU.
Frankrig har et historisk nært forhold til Afrika, herunder særligt til de tidligere kolonier i Nordafrika og Vest og Centralafrika.

Økonomisk situation
I 2006 kunne man måle et let økonomisk opsving. Væksten var ifølge det nationale franske statistiske institut, INSEE, på 2% i 2006, hvilket er en forbedring i forhold til 2005, hvor væksten var på 1,2%.
Frankrigs inflation var i 2006 på 1,7%, hvilket udgjorde et fald på 0,2 procentpoint i forhold til 2005.
I 2006 blev det offentlige underskud reduceret til 2,5% af BNP i forhold til de 2,9 % af BNP året før. Gælden i 2006 udgjorde 1142 milliarder euro svarende til 63,7% af BNP mod 66% i 2005.
Ifølge Eurostat lå arbejdsløsheden i marts 2007 på 8,7%.

Læs om Frankrigs historie på BoligUdland

Find spændende nyheder om Frankrig på BoligUdland

Måtte du opdage en fejl eller have tilføjelser, vil vi være meget taknemmelige, hvis du skriver en mail tilinfo@boligudland.dk . Vi vil herefter, så hurtigt som muligt, undersøge og rette denne.

Edit This