Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 443

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 443

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 445

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 445

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 453

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 453

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 455

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 455

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 462

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 462

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 464

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 464

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 471

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 471

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 473

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 473

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 480

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 480

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 482

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 482

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 489

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 489

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 491

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 491

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 579
LANDEINFO - boligudland

LANDEINFO

Politik og økonomi

Indenrigspolitisk situation
Brasilien er en føderal republik med 26 stater og et føderalt distrikt. Landet er et parlamentarisk demokrati med præsidentielt styre. Parlamentet består af to kamre: Deputeretkammeret med 513 medlemmer og Senatet med 81 medlemmer. Valgperioden er henholdsvis 4 år og 8 år. Næste præsident-, kongres- og guvernørvalg skal senest afholdes i oktober 2010.
Det politiske system er meget fragmenteret, partidisciplinen svag og partiskifte sker ofte. Siden sidste valg i 2006 har 28 politikere skiftet parti, især fra oppositionspartier og til regeringspartier.
Brasilien kæmper stadig med korruption indenfor det politiske system og retssystemet. Om end det legale grundlag er på plads, er det en udfordring at sikre overholdelse af menneskerettighederne for de fattigste samfundsgrupper. Krænkelse af menneskerettighederne er relaterede til et ineffektivt retssystem, politivold og korruption, overfyldte fængsler, jordkonflikter samt moderne slaveri.

Udenrigspolitisk situation

Den brasilianske regering har øget Brasiliens internationale engagement og arbejder aktivt for at opnå en permanent plads i FNs Sikkerhedsråd i forbindelse med en reform af FN. Brasilien har profileret sig som fortaler for vækstøkonomierne og udviklingslandene i FN og WTO. Fra brasiliansk side lægges der vægt på en liberalisering af verdenshandelen, især indenfor landbrug, og forøgelse af udviklingslandenes integration og muligheder i den globale økonomi. Brasilien prioriterer tæt samarbejde med lande udenfor Latinamerika, blandt andet Indien og Sydafrika under det såkaldte G-3 samarbejde.
Samarbejdet i Mercosur er en vigtig brik i Brasiliens udenrigspolitik. Mercosur er stadig en ufuldstændig toldunion, og integrationsprocessen skrider kun langsomt fremad. Der forhandles p.t. om en frihandelsaftale mellem Mercosur og EU.

Økonomisk situation
Den brasilianske økonomi voksede i 2006 med 3,7%. Den positive udvikling ventes at fortsætte i 2007, hvor der forudses en vækst på omkring 4,4 %. Fremgangen skyldes både vækst i eksporten samt i den indenlandske efterspørgsel. Brasiliens samlede eksport udgjorde 137,5 mia. USD i 2006, mens importen udgjorde 91,4 mia. USD. Overskuddet på handelsbalancen var i 2006 på ca. 46,1 mia. USD eller 4,1% af BNP.
Regeringen prioriterer makroøkonomisk stabilitet højt, og den fører en relativ stram finanspolitik. Det primære budgetoverskud var på 4,3% af BNP i 2006. I 2006 var inflationen ca. 4,3% og den forventes at falde yderligere i 2007. Arbejdsløsheden er på knap 10%.
Udlandsgælden er bragt væsentligt ned de seneste år og udgjorde ultimo 2006 19,2% af BNP. Den offentlige gæld har ligeledes været faldende, men er dog stadig betragtelig. I februar 2007 udgjorde den ca. 45% af BNP.
For at fastholde en bæredygtig vækst vil det være nødvendigt at øge investeringerne i de produktive sektorer samt i landets infrastruktur og uddannelsessystem. De produktive sektorer udnytter ca. 85% af den samlede kapacitet. Infrastrukturen, især veje og havne, udgør en alvorlig flaskehals, og på dette område har regeringen iværksat et investeringsprogram.
Danmark har overskud i samhandlen med Brasilien. I 2006 var Brasiliens vareeksport til Danmark på 1.712 mio. DKK til Danmark. Dansk vareeksport til det brasilianske marked udgjorde 1.856 mio. DKK.

Læs om Brasiliens historie på BoligUdland

Find spændende nyheder om Brasilien på BoligUdland

Måtte du opdage en fejl eller have tilføjelser, vil vi være meget taknemmelige, hvis du skriver en mail til info@boligudland.dk . Vi vil herefter, så hurtigt som muligt, undersøge og rette denne.

Edit This