Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 443

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 443

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 445

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 445

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 453

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 453

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 455

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 455

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 462

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 462

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 464

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 464

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 471

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 471

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 473

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 473

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 480

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 480

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 482

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 482

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 489

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 489

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 491

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 491

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 579
LANDEINFO - boligudland

LANDEINFO

Pas og visum

Indenrigspolitisk situation

Delt siden 1974
Cypern har siden 1974 været delt i en sydlig, græsk-cypriotisk del og en mindre nordlig tyrk-cypriotisk del. Delingen blev resultatet af den græske militærjuntas kortvarige statskup i Cypern og efterfølgende tyrkiske militærinvasion i sommeren 1974. Kampene resulterede i mange dræbte og endnu flere internt fordrevne. Delingen blev stort set fastlagt langs den sikkerhedszone, som FN-kontrollerede, den såkaldte ”grønne linje”, der allerede i 1963 havde delt øen efter uroligheder mellem de to samfund. Kun Republikken Cypern, den græsk-cypriotiske del af øen, er anerkendt internationalt. I 1983 erklæredes den nordlige del af øen som selvstændig stat (”Turkish Republic of Northern Cyprus/TRNC”). Den ensidige uafhængighedserklæring fordømtes af FN, og det er fortsat alene Tyrkiet, som har anerkendt TRNC.
Cyperns tilnærmelse til De Europæiske Fællesskaber indledtes i 1972 med underskrivelse af en associeringsaftale. I 1990 ansøgte Republikken Cypern om medlemskab af EU. I lyset af et positivt forløb af optagelsesforhandlingerne blev Cypern på Det Europæiske Råds møde i København i december 2002 tilbudt medlemskab pr. 1. maj 2004. Det blev samtidig besluttet, at såfremt der ikke blev fundet en løsning på Cypern-problemet inden 1. maj 2004, ville EU’s acquis blive suspenderet for den nordlige del af øen, indtil Det Europæiske Råd med enstemmighed måtte træffe en ny beslutning. Tiltrædelsestraktaten for Cypern blev underskrevet den 16. april 2003, hvorefter Cypern ratificerede traktaten i juli 2003. Republikken Cypern blev medlem af EU den 1. maj 2004. I realiteten er det kun den sydlige del af øen, som er trådt ind i EU. Tyrk-cyprioter har dog mulighed for at opnå et EU-pas.

Resultatløse forhandlinger om en løsning på Cypern-konflikten
Siden delingen i 1974 er der adskillige gange ført resultatløse forhandlinger om en løsning på Cypern-konflikten både direkte mellem de to samfund, det græsk-cypriotiske i Syd og det tyrk-cypriotiske i Nord, og i FN-regi. I 2003 blev “den grønne linje” åbnet på visse overgangssteder. Åbningen er forløbet fredeligt og har bl.a. betydet, at mange tyrk-cyprioter nu arbejder i den sydlige del.
Som resultat af forhandlinger i FN-regi, der blev indledt i januar 2002, fremlagde FN’s Generalsekretær Kofi Annan i slutningen af marts 2004 en fredsplan med forslag om oprettelse af Den Forenede Republik Cypern med to delstater. De to delstater i Syd og i Nord ville få udstrakt selvstyre i en føderation. Som en del af planen afholdtes der d. 24. april 2004 samtidige, separate folkeafstemninger i det Sydlige og nordlige Cypern om en genforening af Cypern på basis af FN’s plan. For at Planen kunne vedtages krævedes et flertal i begge samfund. Fra såvel EU’s som USA’s side blev der udtrykt støtte til FN’s Plan og forhåbning om, at et samlet Cypern kunne træde ind i EU den 1. maj 2004. I det nordlige Cypern gav folkeafstemningen et klart flertal på 65% for planen. I Syd opfordrede præsident Papadopoulos i dagene op til afstemningen befolkningen til at stemme Nej. Resultatet blev, at ca. 75% af græsk-cyprioterne stemte Nej til FN’s Plan. Cypern er således fortsat delt.

Økonomisk situation
Den cypriotiske økonomi er udpræget markedsbaseret med en stor privat sektor. Infrastrukturen og den offentlige administration er velfungerende. Cypern har over en kort periode udviklet sig fra et landbrugssamfund til et servicesamfund. Servicesektoren udgør i dag ca. 1/4 af økonomien. Turismen og den finansielle sektor er de drivende kræfter i den økonomiske udvikling.
Økonomien i det nordlige Cypern er mindre udviklet. Det anslås at BNP pr. indbygger er på ca. 1/3 af niveauet i Republikken Cypern.

Læs om Cyperns historie på BoligUdland

Find spændende nyheder om Cypern på BoligUdland

Måtte du opdage en fejl eller have tilføjelser, vil vi være meget taknemmelige, hvis du skriver en mail til info@boligudland.dk . Vi vil herefter, så hurtigt som muligt, undersøge og rette denne.

Edit This