LANDEINFO

Danske kontaktoplysninger

Hvis uheldet er ude, eller du på anden måde får brug for at kontakte den danske ambassade findes adressen og diverse informationer nedenstående.

Madrid, Ambassade
Adresse: Embajada Real de Dinamarca, Claudio Coello 91, 28006 Madrid.
Eksp.tid: 9-16 (lørdag lukket)
Tlf.: 91 431 8445 (kancelliet)
Tlf.: 647 611 787 (vagttelefon uden for kontortid)
Tlf.: 91 373 2482 (chefsbolig)
Mobiltlf.: 647 611 786 (amb.sekr.)
Mobiltlf.: 647 611 788 (attaché)
Faxnr.: 91 431 9168
E-mail: madamb@um.dk
Website: www.ambmadrid.um.dk

Måtte du opdage en fejl eller have tilføjelser, vil vi være meget taknemmelige, hvis du skriver en mail tilinfo@boligudland.dk . Vi vil herefter, så hurtigt som muligt, undersøge og rette denne.

 

Edit This