RÅD & FINANS

Skøde

Skødet er et adkomstdokument, der bevidner overdragelsen af ejendomsretten til ejendommen fra sælger til køber. Af skødet fremgår ejendommens matrikelnummer, dens beliggenhed, oplysning om ejendommens areal. Ejendommens overtagelsesdag vil ligeledes fremgå af skødet. Denne dag er skæringsdagen for ejendommens udgifter og indtægter, samt risikoovergang fra sælger til køber i relation til opstået skader på ejendommen mv. Skødet sendes til den pågældende kommune til tinglysning, hvilket tager imellem 3 -6 uger, før skødet er tinglyst. Måtte du opdage en fejl eller have tilføjelser, vil vi være meget taknemmelige, hvis du skriver en mail tilinfo@boligudland.dk . Vi vil herefter, så hurtigt som muligt, undersøge og rette denne.

Edit This