Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 443

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 443

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 445

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 445

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 453

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 453

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 455

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 455

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 462

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 462

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 464

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 464

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 471

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 471

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 473

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 473

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 480

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 480

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 482

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 482

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 489

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 489

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 491

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-content/themes/realproperty-child/functions.php on line 491

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/boligudland.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 579
RÅD & FINANS - boligudland

RÅD & FINANS

Skøde

Når byggeriet er færdigt og grunden og boligen i Frankrig klar til overdragelse, skal der som ovenfor beskrevet udfærdiges et skøde. Skødet er et adkomstdokument, der bevidner overdragelsen af ejendomsretten til boligen eller grunden i Frankrig fra sælger til køber. Af skødet fremgår matrikelnummer, dens beliggenhed, oplysning om areal mv. Boligen eller grundens overtagelsesdag vil ligeledes fremgå af skødet. Denne dag er skæringsdagen for udgifter og indtægter, samt risikoovergang fra sælger til køber i relation til opstået skader. Når skødet er underskrevet af parterne, hvilket sker på et kort møde hos en notar, skal det tinglyses. Byretsdommeren i hver retskreds er ansvarlig for det lokale tinglysningskontor, hvor registreringer vedrørende fast ejendom sker i tingbøger som i Danmark. Når skødet er modtaget retur tager købers advokat og ejendomsmægleren til skødekontoret for at afslutte de sidste juridiske spørgsmål, restkøbesummen betales desuden her, hvorefter ejendommen bliver registreret i købers navn. Det franske skøde er et mere omfattende dokument end det danske skøde. Skødet beskriver ejerforhold, ejendommen og dennes historie samt areal, forekomst af bly, asbest og termitter og evt. særlige servitutter. Ejendommen overtages den dag, notaren berigtiger skødet. Der skal påregnes to – tre måneder til berigtigelsen hos notaren. Er købet betinget af et lån, betragtes skødet ikke som endeligt, før køber er blevet lånegodkendt. Skødet indsendes af notaren til notering i det regionale tingbogsregister, men er gyldigt fra udstedelsesdagen. Arbejdsgangene er meget langsommelige i Frankrig, og der må derfor påregnes op til et år, før der udstedes attest om, at skødet er registreret som tinglyst. Igen anbefales det, at man som køber retter henvendelse til en advokat, som kan tage sig af denne proces. For at muliggøre dette, skal advokaten bemyndiges med en skriftlig fuldmagt til, på købers vegne, at få skødet registreret i købers navn. Herudover kan en advokat med den fornødne fuldmagt bl.a. sørge for registrering af vand og El-måler, forsikring og betaling af ejendomsskat. I visse tilfælde kan ejendomsmægleren dog være køber behjælpelig med ovennævnte. Måtte du opdage en fejl eller have tilføjelser til dette afsnit om Frankrig, vil vi være meget taknemmelige, hvis du skriver en mail til info@boligudland.dk. Vi vil herefter, så hurtigt som muligt, undersøge og rette denne.

Edit This